Αναπαραγωγικοί μήνες ψαριών

Αναπαραγωγικοί μήνες ψαριών
Αναπαραγωγικοί μήνες ψαριών

Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι να γνωρίζουμε τους αναπαραγωγικούς μήνες των ψαριών και των θηραμάτων τους.
Αυτό γιατί τα περισσότερα είδη κστά τους μήνες αυτούς πλησιάζουν περισσότερο προς τις ακτές για την διαδικασία της αναπαραγωγής και της εναπόθεσης των αυγών τους. Κατά συνέπεια τραβούν έξω και πολλά άλλα είδη που είναι θηρευτές τους.
Επιπλέον κατά τους μήνες αυτούς τα ψάρια γίνονται πιο ευάλωτα στους κινδύνους που τα περιστοιχίζουν.

Παρακάτω σας δίνουμε τον πίνακα με τους αναπαραγωγικούς μήνες ανά είδος ψαριού:

ΙανΦεβΜάρΑπρMάϊΙούνΙούλΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Αθερίνα++++
Βλάχος+++
Γαύρος+++++
Γερμανός+++
Γόπα+++
Γοφάρι +++++
Ζαργάνα++
Κακαρέλος++++++
Καλόγρια+++
Καραγκίδα+++
Κέφαλος++++
Κουτσομούρα+++
Κρανιός++++
Κυνηγός++++
Λαβράκι+++
Λίτσα+++
Λούτσος+
Λυθρίνι++++
Μαγιάτικο++++
Μαρίδα++
Μελανούρι+++
Μουγκρί++
Μουρμούρα++++
Μπακαλιάρος+++++++
Μπαλάς++
Μπαρμπούνι+++
Μυλοκόπι++++++
Ούγενα+++
Παλαμίδα++
Πίγκα+++
Ροφός+++
Σαλούβαρδος+++++
Σάλπα+++
Σαργός++++
Σαρδέλα+++++++++
Σηκιός+++
Σκαθάρι+++
Σκάρος+++
Στήρα+++
Συναγρίδα+++
Σφυρίδα+++
Τσιπούρα+++
Φαγκρί+++
ΣΥΝΟΛΟ: 43 είδη7
16%
7
16%
9
21%
18
42%
24
56%
24
56%
24
56%
18
42%
8
19%
6
14%
3
7%
5
12%
 ΙανΦεβΜάρΑπρMάϊΙούνΙούλΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ

Σημείωση:

Ανάλογα την περιοχή και τις κλιματικές συνθήκες που μπορεί να διαφοροποιούνται χρόνο με το χρόνο δεν είναι καθόλου απίθανο να υπάρχουν αποκλίσεις.
Ο γενικός κανόνας όμως είναι ο παραπάνω.

WordPress Ads