Είδη Αλιευμάτων

Σαργός

(Diplodus sargus)
Σαργός, Diplodus sargus
Ο σαργός είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος. Στην πρώτη αναπαραγωγική ωρίμανση (στα 2 με 3 του χρόνια) το ψάρι είναι ...

Κακαρέλος

(Diplodus vulgaris)
Κακαρέλος, Diplodus vulgaris
Ο κακαρέλος είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος. Η αναπαραγωγική του περίοδος είναι μια φορά το χρόνο και διαρκεί ...

Λαβράκι

(Dicentrarchus labrax)
Λαβράκι, Dicentrarchus labrax
Το είδος είναι γονοχωριστικό. Τα αρσενικά λαβράκια ωριμάζουν σεξουαλικά από τον δεύτερο χρόνο της ζωής τους συνήθως, ...

Μαγιάτικο

(Seriola dumerili)
Μαγιάτικο, Seriola dumerili
Κατά το Μάιο τα μαγιάτικα πλησιάζουν τις ακτές για να τραφούν από τις μεγάλες μάζες μικρόψαρων αλλά και για να ...

Μελανούρι

(Oblada melanura)
Μελανούρι, Oblada melanura
Τα μελανούρια είναι γονοχωριστικό είδος, δηλαδή τα άτομα έχουν ένα φύλο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Υπάρχουν ...

Ούγαινα

(Diplodus puntazzo)
Ούγαινα, Diplodus puntazzo
Η ούγαινα είναι ερμαφρόδιτο είδος με μερική πρωτανδρία. Ωριμάζει σεξουαλικά σε ηλικία 2 χρονών και για να αναπαραχθεί ...

Πίγκα

(Mycteroperca rubra)
Πίγκα, Mycteroperca rubra
Η πίγγα είναι πρωτόγυνο ερμαφρόδιτο ψάρι και η αναπαραγωγική της περίοδος είναι το καλοκαίρι. ...

Ροφός

(Epinephelus marginatus)
Ροφός, Epinephelus marginatus
Ο ροφός είναι ψάρι πρωτόγυνο ερμαφρόδιτο. Ξεκινά τη ζωή του έχοντας αδιαφοροποίητη γονάδα και στην ηλικία περίπου ...

Σάλπα

(Sarpa salpa)
Σάλπα, Sarpa salpa
Η σάλπα γεννά τους τρεις μήνες της Άνοιξης, και είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος. Ωριμάζει πρώτα ως αρσενικό, ...

Σηκιός

(Sciaena umbra)
Σηκιός, Sciaena umbra
Ο σικυός θεωρείται ώριμο ζώο σεξουαλικά όταν ξεπεράσει σε μέγεθος τα 25 εκατοστά. Η αναπαραγωγική του περίοδος ...

Στήρα

(Epinephelus costae)
Στήρα, Epinephelus costae
Το ψάρι είναι πρωτόγυνο ερμαφρόδιτο, ακριβώς όπως ο ροφός και η σφυρίδα, και καθίσταται ώριμο σεξουαλικά σχεδόν ...

Συναγρίδα

(Dentex dentex)
Συναγρίδα, Dentex dentex
Το ψάρι καθίσταται ώριμο αναπαραγωγικά μετά το πέρας του δεύτερου χρόνου. Είναι γονοχωριστικό είδος, δηλαδή υπάρχουν ...

Σφυρίδα

(Epinephelus aeneus)
Σφυρίδα, Epinephelus aeneus
Η σφυρίδα είναι πρωτόγυνο ερμαφρόδιτο είδος, όπως ο ροφός. Ωριμάζει πρώτη φορά ως θηλυκό σε βάρος 2,2-3 kg. Αλλαγή ...

Τσιπούρα

(Sparus aurata)
Τσιπούρα, Sparus aurata
Η τσιπούρα είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος, δηλαδή γεννιέται πρώτα ως αρσενικό και μετά το πέρας περίπου 3 χρόνων ...

Αθερίνα

(Atherina hepsetus)
Αθερίνα, Atherina hepsetus
Οι μήνες αναπαραγωγής της αθερίνας είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο. Βεβαίως ανάλογα την περιοχή και τις ...

Βλάχος

(Polyprion americanum)
Βλάχος, Polyprion americanum
Οι μήνες αναπαραγωγής της αθερίνας είναι από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Βεβαίως ανάλογα την περιοχή και ...

Γαύρος

(Engraulis encrasicolus)
Γαύρος, Engraulis encrasicolus
Οι μήνες αναπαραγωγής του γαύρου είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο. Βεβαίως ανάλογα την περιοχή και τις ...

Γερμανός

(Siganus luridus)
Γερμανός, Siganus luridus
Οι μήνες αναπαραγωγής του γερμανού είναι από τον Μάϊο μέχρι τον Ιούλιο. Βεβαίως ανάλογα την περιοχή και τις κλιματικές ...

Γόπα

( Boops boops)
Γόπα,  Boops boops
Σώμα λεπτό, με 3 έως 5 αδύναμες, χρυσές ρίγες κατά μήκος και μια μαύρη κηλίδα στο θωρακικό πτερύγιο. Την βρίσκουμε ...

Γοφάρι

(Pomatomus saltatrix)
Γοφάρι, Pomatomus saltatrix
Είναι πιο συχνή η παρουσία τους σε παραλίες surf και κάβους με καθαρά, και πλούσια σε ψιλό ψάρι νερά, αν και τα ενήλικα ...

Ζαργάνα

(Belone belone)
Ζαργάνα, Belone belone
Συνηθισμένο μήκος είναι τα 45 εκατοστά. Τρέφεται με μικρά ψάρια. Εναποθέτει τα αυγά του σε αντικείμενα στην επιφάνεια ...

Καραγκίδα

(Caranx crysos)
Καραγκίδα, Caranx crysos
Στην οικογένεια αυτή ( Caranx ) ανήκουν και τα κοκάλια ( Caranx rhonchus ). Συγγενεύει και συγχέεται κάποτε με το σαβρίδι αλλά ...

Κέφαλος

(mugil cephalus)
Κέφαλος, mugil cephalus
Ζεί έως 16 χρόνια και ωριμάζει γεννητικά στα 6 ως 8 χρόνια, ο χρυσόχρωμος στα 4. Γεννούν στο πέλαγος απ’ τον Ιούλιο ...

Κουτσομούρα

(mullus barbatus)
Κουτσομούρα, mullus barbatus
Μήκος: 20-40 εκ. Γεννά καλοκαίρι και φθινόπωρο κοντά στην ακτή. Οι αρσενικές έχουν σώμα πιο μακρύ και μεγαλύτερα ...

Κρανιός

(johnius hololepidotus sciaena aquila)
Κρανιός, johnius hololepidotus sciaena aquila
Συγγενεύει με το μυλοκόπι και το σικιό, μοιάζει και με το λαβράκι. Μήκος: φτάνει 1 μέτρο και άνω, βάρος 10 ως 50 κιλά. Χρώμα: ...

Κυνηγός

(coryphaena hippurus)
Κυνηγός, coryphaena hippurus
Λέγεται και λαγός. Μήκος: 1 μ. και περισσότερο. Χρώμα: γαλάζιο στη ράχη, κίτρινη ουρά διχαλωτή. Το ρύγχος του στρογγυλό, ...

Λίτσα

(Lichia amia)
Λίτσα, Lichia amia
Πολύ όμορφο και δυνατό ψάρι, δεν το συναντάμε συχνά και μπορώ να πω ότι αυτό μας βρίσκει, αφού δεν ζει σταθερά σε ...

Λούτσος

(sphyraena sphyraena)
Λούτσος, sphyraena sphyraena
Λέγεται και σφύνουρα, και σφύρνα. Μήκος: 0,60 ως 1,20 μ. Χρώμα: γκριζοπράσινη και γκριζογάλανη ράχη, ασημόλευκη κοιλιά. Το ...

Λυθρίνι

(pagellus erythrinus)
Λυθρίνι, pagellus erythrinus
Συγγενεύει με το φαγγρί. Μήκος: μέχρι 0,50 μ. Χρώμα: ροδοκόκκινο απαλό, πιο ζωηρό στα πελαγίσια που ψαρεύονται σε ...

Μαρίδα

(maena smaris)
Μαρίδα, maena smaris
Τα λέπια τους είναι πολύ μικρά, στην πλευρική γραμμή 70-90. Οι θηλυκές ξεχωρίζουν απ’ τις αρσενικές από το σώμα τους ...

Μουγκρί

(conger conger)
Μουγκρί, conger conger
Μοιάζει με τα χέλια της θάλασσας και του γλυκού νερού. Μήκος: 1-1,50 μ., βάρος ως 5 ή και 7 κιλά. Χρώμα: καστανό σταχτί ...

Μουρμούρα

(pagellus ή lithognathus mormyrus)
Μουρμούρα, pagellus ή lithognathus mormyrus
Λέγεται και βασιλόψαρο, συγγενεύει με το λυθρίνι. Μήκος: 0,30-0,45. Χρώμα: λαμπερό ασημί με κάθετες καστανόμαυρες ...

Μπακαλιάρος

(merluccius merluccius)
Μπακαλιάρος, merluccius merluccius
Συγγενεύει με τους μεγάλους μπακαλιάρους του Ατλαντικού. Μήκος: περίπου 0,80. Χρώμα: σταχτιά και κάπως καστανή ...

Μπαλάς

(Dentex Maccophthalmus)
Μπαλάς, Dentex Maccophthalmus
Ο μπαλάς μοιάζει με το λυθρίνι, τόσο στην κατασκευή όσο και στα χρώματα, αλλά διαθέτει τριπλάσιο σε μέγεθος μάτι ...

Μπαρμπούνι

(mullus surmuletus)
Μπαρμπούνι, mullus surmuletus
Συγγενεύει με την κουτσομούρα, της μοιάζει πολύ εκτός απ’ την κόψη του κεφαλιού του που στρογγυλεύει, δεν είναι ...

Μυλοκόπι

(umbrina cirrosa)
Μυλοκόπι, umbrina cirrosa
Συγγενεύει με τον κρανιό και το σκιό ή σικιό. Μήκος: 30 ως 50 εκ. Χρώμα: σκούρα σταχτιά ράχη, ασημόλευκη κοιλιά, με ...

Σαλούβαρδος

(phycis phycis)
Σαλούβαρδος, phycis phycis
Λέγεται και σαλουβάρδος, σαραβάνος και μιχάλης. Μήκος: 20-40 εκ. Χρώμα: γκρίζο προς καφεδί, ασπρουδερή κοιλιά. Το ...

Παλαμίδα

(sarda sarda)
Παλαμίδα, sarda sarda
Ή και ρίκι, ντορίκι, όταν είναι 2-3 χρονών μοιάζει με το σκουμπρί και τον τόννο. Μήκος: 0,40-0,70. Χρώμα: ράχη γαλαζοπράσινη ...

Σαρδέλα

(sardina pilchardus)
Σαρδέλα, sardina pilchardus
Συγγενεύει με τη ρέγγα που είναι πολύ σπάνια στη Μεσόγειο. Μήκος: 10-20 εκ. Χρώμα: ράχη γκριζοπράσινη, κοιλιά πιο ...

Σκαθάρι

(cantharus cantharus)
Σκαθάρι, cantharus cantharus
Λέγεται και ασκάθαρος και βαζιούνο, συγγενεύει με το σπάρο, το σαργό, το μελανούρι. Μήκος: 45 εκ. Χρώμα: σκούρο μολυβί, ...

Σκάρος

(sparisoma cretense)
Σκάρος, sparisoma cretense
Λέγεται και παπαγάλος της θάλασσας. Μήκος: έως 40 εκ. Χρώμα: μολυβί στη ράχη και στα πλευρά ή κιτρινωπός «μελισσής» ...

Φαγκρί

(pagrus pagrus)
Φαγκρί, pagrus pagrus
Συγγενεύει με το λυθρίνι και τη συναγρίδα. Μήκος: 30-70 εκ. Χρώμα: η ράχη και τα πλευρά χρυσοκοκκινίζουν, η κοιλιά ...

Σουπιά

(Sepia officinalis)
Σουπιά, Sepia officinalis
Οι σουπιές έχουν δύο βράγχια στην κοιλότητα του μανδύα τους. Με αυτά αναπνέουν. Η καρδιά τους έχει δύο κόλπους ...

Χταπόδι

(Octopus vulgaris)
Χταπόδι, Octopus vulgaris
Το χταπόδι είναι μαλάκιο, κεφαλόποδο με 8 πλοκάμια, δίχως καθόλου όστρακο. Στο κέντρο των πλοκαμιών υπάρχει το ...

Καλαμάρι

(Loligo vulgaris)
Καλαμάρι, Loligo vulgaris
Το καλαμάρι γεννά αυγά την άνοιξη και τα αποθέτει στο βυθό , μέσα σε σάκους, που μοιάζουν με κορύνες. Τα νεαρά καλαμάρια ...

Θράψαλο

(Todarodes sagittatus)
Θράψαλο, Todarodes sagittatus
Άσχημοι σωσίες του καλαμαριού. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια αλλά σίγουρα είναι κατά πολύ διαφορετικά. Το θράψαλο ...

all4fishing.gr