Κανονικά μεγέθη (άσπρα)

Σαργός

(Diplodus sargus)
Σαργός, Diplodus sargus
Ο σαργός είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος. Στην πρώτη αναπαραγωγική ωρίμανση (στα 2 με 3 του χρόνια) το ψάρι είναι ...

Κακαρέλος

(Diplodus vulgaris)
Κακαρέλος, Diplodus vulgaris
Ο κακαρέλος είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος. Η αναπαραγωγική του περίοδος είναι μια φορά το χρόνο και διαρκεί ...

Μελανούρι

(Oblada melanura)
Μελανούρι, Oblada melanura
Τα μελανούρια είναι γονοχωριστικό είδος, δηλαδή τα άτομα έχουν ένα φύλο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Υπάρχουν ...

Ούγαινα

(Diplodus puntazzo)
Ούγαινα, Diplodus puntazzo
Η ούγαινα είναι ερμαφρόδιτο είδος με μερική πρωτανδρία. Ωριμάζει σεξουαλικά σε ηλικία 2 χρονών και για να αναπαραχθεί ...

Σάλπα

(Sarpa salpa)
Σάλπα, Sarpa salpa
Η σάλπα γεννά τους τρεις μήνες της Άνοιξης, και είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος. Ωριμάζει πρώτα ως αρσενικό, ...

Σηκιός

(Sciaena umbra)
Σηκιός, Sciaena umbra
Ο σικυός θεωρείται ώριμο ζώο σεξουαλικά όταν ξεπεράσει σε μέγεθος τα 25 εκατοστά. Η αναπαραγωγική του περίοδος ...

Συναγρίδα

(Dentex dentex)
Συναγρίδα, Dentex dentex
Το ψάρι καθίσταται ώριμο αναπαραγωγικά μετά το πέρας του δεύτερου χρόνου. Είναι γονοχωριστικό είδος, δηλαδή υπάρχουν ...

Τσιπούρα

(Sparus aurata)
Τσιπούρα, Sparus aurata
Η τσιπούρα είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος, δηλαδή γεννιέται πρώτα ως αρσενικό και μετά το πέρας περίπου 3 χρόνων ...

Γερμανός

(Siganus luridus)
Γερμανός, Siganus luridus
Οι μήνες αναπαραγωγής του γερμανού είναι από τον Μάϊο μέχρι τον Ιούλιο. Βεβαίως ανάλογα την περιοχή και τις κλιματικές ...

Κέφαλος

(mugil cephalus)
Κέφαλος, mugil cephalus
Ζεί έως 16 χρόνια και ωριμάζει γεννητικά στα 6 ως 8 χρόνια, ο χρυσόχρωμος στα 4. Γεννούν στο πέλαγος απ’ τον Ιούλιο ...

Λυθρίνι

(pagellus erythrinus)
Λυθρίνι, pagellus erythrinus
Συγγενεύει με το φαγγρί. Μήκος: μέχρι 0,50 μ. Χρώμα: ροδοκόκκινο απαλό, πιο ζωηρό στα πελαγίσια που ψαρεύονται σε ...

Μουρμούρα

(pagellus ή lithognathus mormyrus)
Μουρμούρα, pagellus ή lithognathus mormyrus
Λέγεται και βασιλόψαρο, συγγενεύει με το λυθρίνι. Μήκος: 0,30-0,45. Χρώμα: λαμπερό ασημί με κάθετες καστανόμαυρες ...

Μπαλάς

(Dentex Maccophthalmus)
Μπαλάς, Dentex Maccophthalmus
Ο μπαλάς μοιάζει με το λυθρίνι, τόσο στην κατασκευή όσο και στα χρώματα, αλλά διαθέτει τριπλάσιο σε μέγεθος μάτι ...

Μυλοκόπι

(umbrina cirrosa)
Μυλοκόπι, umbrina cirrosa
Συγγενεύει με τον κρανιό και το σκιό ή σικιό. Μήκος: 30 ως 50 εκ. Χρώμα: σκούρα σταχτιά ράχη, ασημόλευκη κοιλιά, με ...

Σαλούβαρδος

(phycis phycis)
Σαλούβαρδος, phycis phycis
Λέγεται και σαλουβάρδος, σαραβάνος και μιχάλης. Μήκος: 20-40 εκ. Χρώμα: γκρίζο προς καφεδί, ασπρουδερή κοιλιά. Το ...

Σκαθάρι

(cantharus cantharus)
Σκαθάρι, cantharus cantharus
Λέγεται και ασκάθαρος και βαζιούνο, συγγενεύει με το σπάρο, το σαργό, το μελανούρι. Μήκος: 45 εκ. Χρώμα: σκούρο μολυβί, ...

Σκάρος

(sparisoma cretense)
Σκάρος, sparisoma cretense
Λέγεται και παπαγάλος της θάλασσας. Μήκος: έως 40 εκ. Χρώμα: μολυβί στη ράχη και στα πλευρά ή κιτρινωπός «μελισσής» ...

all4fishing.gr