Μεγάλα πελαγίσια ψάρια

Μαγιάτικο

(Seriola dumerili)
Μαγιάτικο, Seriola dumerili
Κατά το Μάιο τα μαγιάτικα πλησιάζουν τις ακτές για να τραφούν από τις μεγάλες μάζες μικρόψαρων αλλά και για να ...

Γοφάρι

(Pomatomus saltatrix)
Γοφάρι, Pomatomus saltatrix
Είναι πιο συχνή η παρουσία τους σε παραλίες surf και κάβους με καθαρά, και πλούσια σε ψιλό ψάρι νερά, αν και τα ενήλικα ...

Καραγκίδα

(Caranx crysos)
Καραγκίδα, Caranx crysos
Στην οικογένεια αυτή ( Caranx ) ανήκουν και τα κοκάλια ( Caranx rhonchus ). Συγγενεύει και συγχέεται κάποτε με το σαβρίδι αλλά ...

Κρανιός

(johnius hololepidotus sciaena aquila)
Κρανιός, johnius hololepidotus sciaena aquila
Συγγενεύει με το μυλοκόπι και το σικιό, μοιάζει και με το λαβράκι. Μήκος: φτάνει 1 μέτρο και άνω, βάρος 10 ως 50 κιλά. Χρώμα: ...

Κυνηγός

(coryphaena hippurus)
Κυνηγός, coryphaena hippurus
Λέγεται και λαγός. Μήκος: 1 μ. και περισσότερο. Χρώμα: γαλάζιο στη ράχη, κίτρινη ουρά διχαλωτή. Το ρύγχος του στρογγυλό, ...

Λίτσα

(Lichia amia)
Λίτσα, Lichia amia
Πολύ όμορφο και δυνατό ψάρι, δεν το συναντάμε συχνά και μπορώ να πω ότι αυτό μας βρίσκει, αφού δεν ζει σταθερά σε ...

Λούτσος

(sphyraena sphyraena)
Λούτσος, sphyraena sphyraena
Λέγεται και σφύνουρα, και σφύρνα. Μήκος: 0,60 ως 1,20 μ. Χρώμα: γκριζοπράσινη και γκριζογάλανη ράχη, ασημόλευκη κοιλιά. Το ...

Μουγκρί

(conger conger)
Μουγκρί, conger conger
Μοιάζει με τα χέλια της θάλασσας και του γλυκού νερού. Μήκος: 1-1,50 μ., βάρος ως 5 ή και 7 κιλά. Χρώμα: καστανό σταχτί ...

Μπακαλιάρος

(merluccius merluccius)
Μπακαλιάρος, merluccius merluccius
Συγγενεύει με τους μεγάλους μπακαλιάρους του Ατλαντικού. Μήκος: περίπου 0,80. Χρώμα: σταχτιά και κάπως καστανή ...

Παλαμίδα

(sarda sarda)
Παλαμίδα, sarda sarda
Ή και ρίκι, ντορίκι, όταν είναι 2-3 χρονών μοιάζει με το σκουμπρί και τον τόννο. Μήκος: 0,40-0,70. Χρώμα: ράχη γαλαζοπράσινη ...

Φαγκρί

(pagrus pagrus)
Φαγκρί, pagrus pagrus
Συγγενεύει με το λυθρίνι και τη συναγρίδα. Μήκος: 30-70 εκ. Χρώμα: η ράχη και τα πλευρά χρυσοκοκκινίζουν, η κοιλιά ...

all4fishing.gr