Περί απαγόρευσης του Θερμαϊκού

Το θέμα μας είναι η απαγόρευση του ψαροτούφεκου στο Θερμαϊκό με το  Π.Δ. 68/2009 άρθρο 9 παρ. 2., κατά παρέκκλιση του Π.Δ. 373/1985 με το οποίο η ερασιτεχνική αλιεία με ψαροτούφεκο είχε ρυθμιστεί και στο Θερμαϊκό κόλπο με λεπτομέρεια.