Συναγρίδα για όσκαρ

Μια συναγριδάρα για όσκαρ από την ομάδα του SOTOSBAD.
Πάντα τέτοια παιδιά.