Μεγάλα ψάρια (μαύρα)

Λαβράκι

(Dicentrarchus labrax)
Λαβράκι, Dicentrarchus labrax
Το είδος είναι γονοχωριστικό. Τα αρσενικά λαβράκια ωριμάζουν σεξουαλικά από τον δεύτερο χρόνο της ζωής τους συνήθως, ...

Πίγκα

(Mycteroperca rubra)
Πίγκα, Mycteroperca rubra
Η πίγγα είναι πρωτόγυνο ερμαφρόδιτο ψάρι και η αναπαραγωγική της περίοδος είναι το καλοκαίρι. ...

Ροφός

(Epinephelus marginatus)
Ροφός, Epinephelus marginatus
Ο ροφός είναι ψάρι πρωτόγυνο ερμαφρόδιτο. Ξεκινά τη ζωή του έχοντας αδιαφοροποίητη γονάδα και στην ηλικία περίπου ...

Στήρα

(Epinephelus costae)
Στήρα, Epinephelus costae
Το ψάρι είναι πρωτόγυνο ερμαφρόδιτο, ακριβώς όπως ο ροφός και η σφυρίδα, και καθίσταται ώριμο σεξουαλικά σχεδόν ...

Σφυρίδα

(Epinephelus aeneus)
Σφυρίδα, Epinephelus aeneus
Η σφυρίδα είναι πρωτόγυνο ερμαφρόδιτο είδος, όπως ο ροφός. Ωριμάζει πρώτη φορά ως θηλυκό σε βάρος 2,2-3 kg. Αλλαγή ...

Βλάχος

(Polyprion americanum)
Βλάχος, Polyprion americanum
Οι μήνες αναπαραγωγής της αθερίνας είναι από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Βεβαίως ανάλογα την περιοχή και ...

all4fishing.gr